Vacature klinisch bioloog - AZ Sint-Lucas Brugge

Op de dienst klinische biologie van het AZ Sint-Lucas is er een vacature voor: klinisch bioloog (arts/apotheker) (m/v - voltijds) met een polyvalente opleiding en bijzondere interesse in de klinische chemie - hematologie, point-of-care testing en kwaliteitszorg.

U werkt in associatie met de andere stafleden klinische biologie en pathologische anatomie. Specialisten in het laatste jaar opleiding kunnen zich ook kandidaat stellen. Indiensttreding is voorzien vanaf 1 oktober 2018.

Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.

Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae worden ten laatste op 28 februari 2018 verwacht bij de heer F. Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dr. D. Bernard, medisch directeur, dhr. N. Dierickx, algemeen directeur, dr. J. Arts, voorzitter Medische Raad en dr. J. Robbrecht, diensthoofd klinische biologie.
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dr. J. Robbrecht, diensthoofd klinische biologie, T 050 36 53 46 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.