Vacature klinisch bioloog - Eurofins Labo Van Pouke

Wij zijn een privaat laboratorium actief in de gezondheidszorg. Het Klinisch Labo Van Poucke is geaccrediteerd door BELAC (Nr. 063-MED) en voldoet aan de norm EN ISO 15189:2012. De activiteit van het laboratorium omvat alle takken van de klinische biologie met name hematologie, serologie, biochemie, klinische scheikunde, immunologie, microbiologie en moleculaire biologie.

Curriculum vitae te richten aan dhr. O. Van Poucke, Engelse Wandeling 7, 8500 Kortrijk.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij dhr. O. Van Poucke,
tel. 0498/ 93.19.31 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij garanderen een persoonlijke en vertrouwelijke behandeling van uw schrijven en informatie.