Resident Klinisch Bioloog Scheikunde/Hematologie UZ Gent

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds resident bij de dienst Klinische Biologie van de Klinisch Ondersteunede sector.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het bezitten of het behalen van een doctoraat in de gezondheidswetenschappen van groot belang.

Functiebeschrijving

 • Deze persoon moet als expert kunnen optreden in de diverse dienstverlenende en onderzoeksaspecten van de klinische scheikunde en hematologie in het lab Klinische Biologie. In overleg met zijn/haar collega's staat hij/zij ook in voor de continuïteit van de labactiviteiten in de subdiscipline gespecialiseerde stolling.
 • Hij/zij draagt in het bijzonder zorg voor de opzet, uitvoering en kwaliteitsbewaking van de onderzoeken volgens de wettelijke richtlijnen en volgens norm ISO 15189.
 • Bij deze taken wordt continu overleg en interactie verwacht met de aanvragende artsen en clinici.
 • Zoals het past in een universitair opleidingscentrum staat de kandidaat/kandidate ook in voor de vorming van artsen, assistenten klinisch biologen in opleiding en medische laboratoriumtechnologen.
 • Er wordt tevens intense medewerking verwacht aan wetenschappelijk onderzoek.

Profiel

 • De kandidaat moet houder zijn van een diploma van arts of apotheker en erkend zijn als specialist in de klinische biologie. Ook laatstejaars apotheker/arts-specialist in opleiding in de klinische biologie kunnen kandideren.
 • Hij of zij moet  ervaring hebben in de klinische chemie en een bijzondere interesse in gespecialiseerde klinische scheikunde (Hij of zij moet  ervaring hebben in het laboratorium hematologie inclusief bloedstolling, met interesse in gespecialiseerde stolling.
 • Hij of zij moet beschikken over goede contactuele eigenschappen en de bereidheid hebben om in een ruimer team te werken en om opleiding te geven aan laboratoriumpersoneel, stagiairs en assistenten in opleiding.
 • Ervaring, al of niet buitenlands, in een klinisch laboratorium en/of in een wetenschappelijk laboratorium strekt tot aanbeveling. Wetenschappelijke ervaring of deelname aan wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk pluspunt en indien nog niet behaald het  maken van een doctoraat in de Gezondheidswetenschappen.
 • Vertrouwdheid met medische informaticatoepassingen is belangrijk.
 • Ervaring in kwaliteitsbeheer is vereist.

Wij bieden

Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden

 • Je wordt aangeworven in de graad van Resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar).
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 7 november 2018 om 23:59:59
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd
Prof dr Katrien Devreese  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Laboratoriumdirecteur Prof. dr Veronique Stove (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Tel. 09 332 63 10

Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
tel. 09/332 48 95

of voor functionele inlichtingen bij:
prof. dr. V. Stove
laboratoriumdirecteur
tel. 09/332 63 10

Klik hier om online te solliciteren