Vacature Arts klinisch bioloog - AZ Sint-Lucas Brugge

Op de dienst klinische biologie van het AZ Sint-Lucas is er een vacature voor een:

Arts klinisch bioloog (m/v - voltijds)

met een polyvalente opleiding en bijzondere interesse in microbiologie en moleculaire biologie.

U bent op het moment van indiensttreding in het bezit van een masterdiploma in de ziekenhuis-hygiëne en u bent bereid om in de toekomst de taken van arts-ziekenhuishygiënist uit te voeren.

U werkt in associatie met de andere stafleden klinische biologie en pathologische anatomie. Specialisten in het laatste jaar opleiding kunnen zich ook kandidaat stellen.
Indiensttreding is voorzien vanaf 1 oktober 2019.

Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.

Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae worden ten laatste op 1 december 2018 verwacht bij de heer Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dr. Dirk Bernard, medisch directeur, dhr. Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad en dr. Johan Robbrecht, diensthoofd klinische biologie.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dr. Johan Robbrecht, diensthoofd klinische biologie, T 050 36 53 46 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..